Ratusz Okolice kościoła Widoki lotnicze Nabrzeże północne i port pasażerski Mieszkańcy i ulice Nowego Warpna Panoramy miasta Poczta, dworzec kolejowy i inne zakłady pracy Podgrodzie Inne
Publikacje książkowe Mapy Artykuły prasowe Opracowania historyczne
sprzed 1945 r. od 1945 do 1969 r. od 1970 do 1989 r. od 1990 do 1999 r. od 2000 do 2009 r. od 2010 r.
Nowe Warpno na obrazach
Nowe Warpno - Neuwarp

Varia

Strona 1 2

Dokument parafialny


Potwierdzenie chrztu Caroline Ulrich z 1850r. z pieczęcią parafialną Neuwarp.


Akt urodzenia Marii Radajewskiej


Akt urodzenia Marii Radajewskiej urodzonej w 1894 r. w Nowym Warpnie w polskiej rodzinie Wacława Radajewskiego i Zofii z d. Englich.
Wacław Józef Radajewski (1852 -1940) był w latach 1882-1895 sędzią w Nowym Warpnie.

Akt Urodzenia Nr 69
Neuwarp, 16.listopada 1894

Położna, pani Beyer Ida z domu Gentz
zamieszkala w Neuwarp
...........-...........wyznania, oświadcza. że Sofie Maria Stanisl ?? Radajewski z domu
Englich, żona krolewskiego sędziego sądu rejonowego Wencenslaus Josef Radajewski,
oboje wyznania katolickiego
zamieszkała ze swoim mężem w Neuwarp
w Neuwarp w mieszkaniu swojego męża
dnia jedenastego listopada roku tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego
po południu o godzinie wpół do szóstej urodziła dziecko płci żeńskiej, które otrzymało imię Marya.
Osoba zgłaszająca oświadcza, że była obecna przy porodzie pani Radajewskiej.

Przeczytane, potwierdzone i podpisane
Ida Beyer
Urzędnik Stanu Cywilnego
Schmeling

Wyżej wymieniony wyciąg jest zgodny z Głównym Rejestrem Urodzeń w Neuwarp i niniejszym zostaje potwierdzony.
Neuwarp, 28 grudnia 1934r.
Urzędnik Stanu Cywilnego
podpis nieczytelny

Z GOTYKU ODTWORZYŁ DR UWE CONRADT, TŁUMACZYŁA LUCYNA SIWIENKI.


Stemple pocztowe

1867r.

List z okresu przedznaczkowego. Stempel poczty Neuwarp z 1867r. Pierwszy znaczek w Niemczech wprowadzono w 1872r. List napisany na jednej, specjalnie złożonej kartce papieru. Ślady zagięcia widoczne na skanie.


Stemple pocztowe

1909r.

Stempel poczty Neuwarp/Nowe Warpno z 1909r.


Stemple pocztowe

1910r.

Przedwojenne placówki pocztowe na terenie obecnej gminy znajdowały się w Warnołęce/Wahrlang, Myśliborzu Wielkim/ Gross Mützelburg i Nowym Warpnie/Neuwarp. Istotnym elementem obiegu pocztowego była też poczta kolejowa.
Na powiększeniu stempel poczty "Gross-Mützelburg"


Stemple pocztowe

1910 r.

Karta pocztowa ze stemplem poczty w Warnołęce z 1910 r. Na odwrocie korespondencja dr. Wegnera z Horst


Stemple pocztowe

1912r.

Stempel poczty Warnołęka/Wahrlang z 1912r. Placówka obejmowała swoim zasięgiem pobliskie Brzózki/Althagen.


Stemple pocztowe

1916 r.

Pieczęć sanatorium w Podgrodziu (Altstadt) na pocztówce z obiegiem w dn. 2.05.1916 r.


Stemple pocztowe

1926 r.

Kartka pocztowa wysłana z Altwarp do pastora Wilhelma Teschendorfa w Nowym Warpnie.
Teschendorf był pastorem w Nowym Warpnie od 16.12.1915 r. do października 1927 r.


Stemple pocztowe

1933r.

Stempel poczty kolejowej "Stoeven- Neuwarp" (Stobno - Nowe Warpno). Tu z 1933r. - pociąg nr 6.


Strona 1 2

Copyright © 2009 Zenon Owczarek Zasady użytkowania strony | Kontakt / Imprint